Nauczyciele

A. J. Kwiatkowski 5° dan
C. Kokociński 1° dan
K. Skomoroko 1° dan

Zapisy

tel. 604 501 492
email: aawp@o2.pl

Facebook:
Koszalińska-Akademia-Aikido
KAA dzieci i młodzież


"Aikido shin den shin"
/ Aikido to relacja z serca do serca /
- Hirokazu Kobayashi sensei 8 dan


Polecamy

WWW: 

Kurs samoobrony dla kobiet i dziewcząt

Facebook:

fb.com/SamoobronaDlaKobietKoszalin

Samoobrona kobiet nie wymaga specjalnej siły, ani kondycji. Liczy się przede wszystkim świadomość.

W życiu kobiety zdarzają się sytuacje gdy zostaje narażona na niebezpieczeństwo samotnie podróżując, wracjając do domu o zmierzchu lub w nocy. Kurs będzie uczył, jak się uwolnić i obronić z rąk większego i dużo sliniejszego napastnika. Bardzo duży nacisk kładziemy na psychologiczne aspekty samoobrony kobiet.

Mistrzowie Aikido

zobacz na FB:
 KAA-mistrzowie Aikido

Osensei Morihei Ueshiba i Hirokazu Kobayashi shihan 8 dan (nadany przez Osensei w 1964r - w wieku 35 lat!) - najwyższy stopień nadawany osobiście przez Osensei. 1964 rok to również początek nauczania H.Kobayashi shihan w Europie jako osobisty wysłannik Osensei.

 

Dojo współpracujące

Aikido Kobayashi Dojo
Janusz Górski - Toruń

 

Zaprzyjaźnione Dojo

O'sensei o Aikido

Praktykowanie Aikido jest aktem wiary  w ogromną skuteczność niestosowania przemocy. Jest wiarą w moc oczyszczenia i siłę, jaką jest samo życie. To ścieżka będąca w zgodzie z prawami natury, zasadami które należy stosować w życiu codziennym.


 Rozkoszowanie się górami, rzekami, trawą, drzewami, dzikimi zwierzętami, rybami i owadami jest wyrazem Aikido.


Istotą Aikido jest oczyszczanie się z negatywnych emocji, zestrojenie się z otoczeniem i pozbawianie się wszelkich przeszkód i ograniczeń ze swojej scieżki.